Adalet Bakanlığı Açıktan 810 Memur Alımı İlanı

Adalet Bakanlığı Açıktan memur alımı yapabilmek için ilana çıktı. 810 memurun açıktan ataması gerçekleştirilecek. Adalet Bakanlığının açıktan atama usulü yapacağı 810 icra katibi memur alımında başvurular Ocak ayı içerisinde olacak ve Bir sonraki ay içerisinde atamalar gerçekleştirilecek. Lise, önlisans ve lisans mezunu adayların başvuru yapabileceği 810 memur alımı uygulama ve sözlü olmak üzere iki aşamalı şekilde işe alım süreci olacak.

4 Şubat 2017 tarihinde saat 09.00’da başlayacak uygulama sınavına katılacak adayların listesi 27 Ocak 2017 tarihinde sınav birimlerinin bulunduğu adliyelerin internet sitelerinde açıklanacak ve bu kişilerin katılımları sağlanacaktır. Uygulama sınavında başarılı olarak sözlü sınava girmeye hak kazananlar ise 13 Şubat 2017’de ilan edilecek olup, sözlü sınav tarihi ve yeri daha sonra duyurulacak.

Adalet Bakanlığı Açıktan Memur Alımı İlanlarına Başvuru yapabilmek için;

Türk vatandaşı olmak,

Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

Adli sicil kaydı bulunmamak, kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Askerlikle ilişiği bulunmamak,

En az lise veya dengi okul mezunu olup

MEB onaylı daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak gibi şartlar bulunuyor.

İlanın Orjinal Şartları ve Detaylar Aşağıda Belirtilmiştir.

Genel Şartlar

İcra kâtipliği kadrolarına atanmak isteyenlerin;

a) Türk vatandaşı olmak,
b) Merkezi sınavın (KPSS-2016) yapıldığı 2016 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz
beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1981 ve sonrası doğumlu olanlar),
c) Merkezi sınavda (KPSS-2016’da lisans mezunları için KPSSP-3, önlisans mezunları için
KPSSP-93, ortaöğretim mezunları için KPSSP-94 puan türünden) en az 70 puan almış olmak,
d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
e) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına
gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş
olmak,
ı) En az lise veya dengi okul mezunu olup, örgün öğretim yoluyla verilen daktilo ya da
bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Milli Eğitim
Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen
daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,
i) Uygulama sınavında ve sözlü sınavda başarılı olmak
şartlarını taşımaları gerekmektedir.

Başvuru Yeri ve Gerekli Belgeler

Adaylar 02 Ocak 2017 – 16 Ocak 2017 tarihleri arasında;

a) İcra kâtipliği sınavı başvuru formu,
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin ya da öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik
belgesinin aslı, kurumca veya belgenin verildiği yer yükseköğretim kurumunca onaylanmış
örneği,
c) KPSS-2016 sınav sonuç belgesi,
d) Örgün eğitim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarı ile tamamladığına ilişkin
belge veya Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen
kurslardan alınmış daktilo veya bilgisayar sertifikası,*

Yazar: editor #administrator


Tüm Yazılarına Git

YORUM YAP


BU YAZIYA 0 YORUM YAPILMIŞ