• editor
  • 17 Nisan 2017
  • 0
  •  

PTT 1750 Personel Alımı Yapacak

PTT 1750 personel alımı yapacağını açıkladı. Gişe görevlisi, büro görevlisi ve dağıtıcı pozisyonunda alımlar yapılacaktır. İlanda belirtilmiş olan Ek-1 listede ili, unvanı, adedi ve nitelikleri belirtilen pozisyonlara 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınav sonuçlarına göre 1.113 adet Gişe ve Büro Görevlisi ile 637 adet Dağıtıcı unvanlı “İdari Hizmet Sözleşmeli Personel” alınacaktır. Söz konusu idari hizmet sözleşmeli personel sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri uyarınca sigortalı olarak çalışacaklardır. 

Alınacak Personellerde Aranan Nitelikler Nelerdir?

—- 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar hariç
olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

—- On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak. NOT: 18/04/1983 tarihinden sonra doğanlar müracaat edebilecektir.

—- Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

—- 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; mahkûm olmamak.

—- Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

—- Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

—- Atanacağı pozisyon için ekli listede belirtilen öğrenim şartını haiz olmak (Son başvuru tarihi olan 23/04/2017 tarihi itibariyle mezun olmak).

—- Yapılacak “sözlü sınavda” başarılı olmak.

—- Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

—- 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak

PTT Adres Bilgisi

Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No:2 Kat:8 06101 Ulus/Ankara Ayrıntılı bilgi için irtibat:
Telefon: (0 312) 509 56 05-73-74-75-76-77-62 Belgegeçer: (0312) 3095658-94
e-posta: iskar@ptt.gov.tr Elektronik Ağ: www.ptt.gov.tr

Ataması Yapılacak Olanlardan İstenen Belgeler Nelerdir?

—- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

—- Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuç belgesinin internet çıktısı,

—- İş isteme formu,

—- Mal bildirim formu,

—- 8 adet 4,5x 6 ebadında vesikalık fotoğraf,

—- Dağıtıcı pozisyonu için en az B ve A2 sınıfı sürücü belgesi,

—- Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin mezun olduğu okul veya noter onaylı örneği

—- Adli sicil kaydının bulunmadığına dair beyan,

—- Askerlikle bağlantısı olmadığına dair belge,

—- Ülkenin her yerinde çalışacağına dair tam teşekküllü sağlık raporu,

—- Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı beyan,

—- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (2 suret),

Yazar: editor #administrator


Tüm Yazılarına Git

YORUM YAP


BU YAZIYA 0 YORUM YAPILMIŞ